Cyfarwyddiadau i Goedwig Gymunedol Long Wood

Mae lle i barcio yn ein prif faes parcio a'r Ganolfan Ymwelwyr. (am gyfarwyddiadau i safle Ysgol Goedwig a'r Buarth Pren – ewch i'r cyfarwyddiadau ychwanegol ar y diwedd.)

NODYN PWYSIG: Os ydych yn teithio mewn unrhyw beth sy'n fwy neu'n hirach na bws mini, PEIDIWCH â dod i Long Wood trwy Langybi. Mae hyn oherwydd bod pont grom fach â throad cul. Yn hytrach, dewch o gyfeiriad Llanfair Clydogau.

Ffordd 1: O'r A482, Aberaeron i Lanbedr Pont Steffan

Teithio i Lanbedr Pont Steffan o gyfeiriad Aberaeron

 1. Trowch i'r chwith ger Garej Shell i'r A485 Llanbedr Pont Steffan i Dregaron
 2. Dilynwch y ffordd i Langybi
 3. Trowch i'r dde gyferbyn â'r siop yn Llangybi
 4. Dilynwch y ffordd droellog tuag i fyny ac ar y pwynt uchaf, edrychwch am yr arwyddion parcio gwyrdd ar gyfer y goedwig, trowch i'r dde i ffordd nad oes ffordd drwodd.
 5. Bydd y fynedfa i faes parcio Long Wood a'n canolfan ymwelwyr newydd yn syth ar y dde. Teithio i Lanbedr Pont Steffan o gyfeiriad Tregaron

Ffordd 2: O'r A485 Tregaron i Lanbedr Pont Steffan

 1. Dilynwch y ffordd i Langybi
 2. Trowch i'r chwith gyferbyn â'r siop yn Llangybi tuag at Lanfair Clydogau
 3. Dilynwch y ffordd droellog tuag i fyny ac ar y pwynt uchaf, edrychwch am yr arwyddion parcio gwyrdd ar gyfer y goedwig, trowch i'r dde i ffordd nad oes ffordd drwodd
 4. Bydd y fynedfa i faes parcio Long Wood a'n canolfan ymwelwyr newydd yn syth ar y dde.Ewch ar y B4343 (tuag at Fishers' Arms)

Ffordd 3: O GWMANN

 1. Ewch trwy Gellan i Neuadd y Pentref yn Llanfair Clydogau
 2. Trowch i'r chwith yma a thros y bont gerrig i siop y pentref
 3. Ewch ar y ffordd tuag i fyny, tuag at Langybi, i ochr dde'r siop
 4. Dilynwch y ffordd hon tuag i fyny, edrychwch am yr arwyddion parcio gwyrdd ar gyfer y goedwig nes i chi gyrraedd ffordd nad oes ffordd drwodd a throwch i'r chwith.
 5. Bydd y fynedfa i faes parcio Long Wood a'n canolfan ymwelwyr newydd yn syth ar y dde.

Ffordd 4: O'r Archfarchnad Co-op yn Llanbedr Pont Steffan

 1. Ewch ar y ffordd tuag at Lanfair Clydogau (gyferbyn â Masnachwyr Amaethyddol WD Lewis)
 2. Dilynwch y ffordd hon nes i chi gyrraedd siop y pentref yn Llanfair Clydogau
 3. Trowch i'r chwith yn syth ar ôl y siop a dilynwch y ffordd i fyny, edrychwch am yr arwyddion parcio gwyrdd ar gyfer y goedwig nes i chi gyrraedd ffordd nad oes ffordd drwodd a throwch i'r chwith yma.
 4. Bydd y fynedfa i faes parcio Long Wood a'n canolfan ymwelwyr newydd yn syth ar y dde.