Coedwig Ganol Wythnos

Mae Long Wood yn cynnal diwrnod gwirfoddoli rheolaidd bob wythnos o'r enw "Coedwig Ganol Wythnos". Mae ein gwirfoddolwyr yn grŵp cymysg o bobl o bob cefndir, sy'n dod at ei gilydd dros achos cyffredin i wella'r goedwig ar gyfer ymwelwyr a bywyd gwyllt. Mae ein Warden yn arwain y sesiwn hon, a bydd yn goruchwylio'r holl dasgau, yn darparu arweiniad o ran defnyddio'r offer a hyd yn oed yn gwneud paneidiau o de a choffi i'ch cadw'n gynnes.

 

Mae'r grŵp yn gwneud pob math o dasgau o reoli'r goedwig i waith ar y llwybrau, i grefftau glasgoed a phrosiectau gwaith coed megis gwneud bocsys adar. Os oes gennych ddiddordeb neu sgil penodol yr hoffech ei ddatblygu, dywedwch wrth y Warden a gall ddweud wrthych beth sydd ar y gweill yn y rhaglen.

 

Nid oes angen profiad neu wybodaeth flaenorol i gymryd rhan, bydd ein Warden yna i'ch arwain trwy bob gweithgaredd. Maent hefyd wedi'u hyfforddi mewn cymorth cyntaf. Darperir yr holl offer a'r dillad amddiffynnol megis menig a hetiau caled (lle bo angen). Y cyfan y mae ei angen arnoch yw dillad addas ar gyfer yr awyr agored a phecyn bwyd. Mae toiledau compost ar gael ar y safle hefyd.

 

Yn anffodus, nid ydym yn gallu derbyn gwirfoddolwyr o dan 16 oed.

 

Mae ein gwirfoddolwyr yn cwrdd yn ein prif faes parcio ger y Ganolfan Ymwelwyr newydd am 10am, gan orffen rhwng 4-5pm, yn dibynnu ar y dasg. Os oes angen i chi adael yn gynharach, nid yw hynny'n broblem ond bydd rhaid i chi ffeindio eich ffordd eich hun yn ôl i'r maes parcio o safle'r gwaith.

 

Mae ein maes parcio ar y ffordd rhwng Llangybi a Llanfair Clydogau, i'r gogledd o Lanbedr Pont Steffan. Mae cyfarwyddiadau ar gael yn yr adran 'Sut i Ddod o Hyd i Ni' ar y wefan hon.

 

Yn ogystal â'r sesiynau Coedwig Ganol Wythnos, mae cyfleoedd eraill gennym hefyd i chi gymryd rhan trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys diwrnodau gwirfoddoli arbennig, digwyddiadau cyhoeddus a chyrsiau hyfforddi. Gall ein Warden ddweud wrthych am y rhain pan ddewch yma, neu gallwch anfon e-bost atom yn gofyn eich cwestiwn.

 

Gobeithio y gwelwn ni chi yn y goedwig.