Wrth wraidd ein prosiect fydd adeilad y Ganolfan Ymwelwyr newydd ym maes parcio Allt Cefn Foel. Yr hyn sy'n gyffrous ynghylch yr adeilad hwn yw y bydd wedi'i adeiladu bron yn gyfan gwbl o bren o Long Wood ei hun, menter gyntaf o'i math yng Ngheredigion. Bydd y ffrâm wedi'i wneud o larwydd pren crwn a bydd yr uniadau wedi'u naddu â llaw gyda phegiau o dderw. Bydd y waliau wedi'u hadeiladu o fêl gwellt, wedi'u gorchuddio â phlastr clai, gan roi gradd inswleiddio uchel i'r adeilad.

Bydd yr adeilad yn groesawgar, yn ddeniadol ac yn ganolbwynt i ymwelwyr Long Wood a bydd y lle ychwanegol i eistedd, goleuadau a thoiledau compost yn gwella cyfleusterau, yn arbennig i'r rheini a chanddynt blant bach.

Bydd yr adeilad yn cynnwys lle swyddfa hanfodol ar gyfer gweithwyr presennol a'r dyfodol gan roi lle iddynt weithio. Bydd staff yn gallu croesawu a rhyngweithio â defnyddwyr y goedwig ac yn gallu nodi problemau posibl, gan weithredu'n gyflym i'w datrys. Bydd profiadau ymwelwyr yn cael eu gwella a dylai hyn helpu i ddenu llawer mwy o bobl i'n coedwig hardd.

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr ar gael i'w hurio ar gyfer gweithgareddau, gan gynnwys cyfarfodydd, cyrsiau, partïon pen-blwydd ac arddangosfeydd. Bydd hefyd yn ganolfan ar gyfer y sesiynau gwirfoddolwyr rheolaidd dan arweiniad y Warden; Coedwig Ganol Wythnos.