birdbox_making.jpg

Yn ogystal â rheoli'r goedwig yn ddyddiol, mae ein tîm hefyd yn ymwneud â threfnu a chynnal ystod eang o weithgareddau yn y goedwig ac rydym yn cynllunio llawer rhagor. Dyma rai o'r pethau sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn Long Wood, a'r hyn rydym yn ei gynllunio ar gyfer y dyfodol:

  • Teithiau Cerdded Tywysedig
  • Crefftau a Chyrsiau Glasgoed
  • Ysgol Goedwig
  • Troeon Iach Misol
  • Safle Claddu Gwyrdd
  • Eco Wersylla Effaith Isel
  • Perfformiadau Awyr Agored
  • Cynnal Grwpiau Ymwelwyr a Lleoliad Cynadledda
  • Gwylio Adar

Mae Long Wood yn brosiect cymunedol ac rydym yn croesawu syniadau newydd o'r tu allan i'r grŵp.

Os oes gennych syniad felly am ddigwyddiad neu'n dymuno cymryd rhan trwy helpu i drefnu gweithgareddau, dewch i siarad â ni.